A WINNING TEAM IS ALWAYS
BETTER TOGETHER

יונל כהן

שותף ברימונים

37 שנה בענף, בעבר שימש בתפקידים:
מנכ״ל מבטח שמיר
מבין מייסדי עתודות קרן פנסיה
יו״ר מבטח סימון
יו״ר מגדל סוכנויות (שחם שגיא יוגב פלתורס)
יו״ר מקפת
מנכ”ל קבוצת מגדל
יו״ר איילון חברה לביטוח
יו״ר תמיר פישמן
יו״ר התאחדות חברות הביטוח