WE SUPPORT YOU
TO SUPPORT OTHERS

תכנון פנסיוני

הביטוח הפנסיוני הישראל מורכב משלוש שכבות:

  • המוסד לביטוח לאומי במסגרתו פועלים ענפי ביטוח נכות וביטוח זקנה ושאירים, שבהם מבוטחים כל תושבי ישראל.
  • פנסיית חובה: כל מעסיק של עובד שכיר בישראל ועובד שכיר, וכן כל עובד עצמאי, מחויבים להפריש, על פי החוק, תשלומים לאחד מהכלים הפנסיוניים בשיעור מינימלי משכרם או הכנסתם.
  • ביטוח פנסיוני וולונטרי וחסכון פרטי, בהתאם להחלטתו של הלקוח, באחד או יותר ממגוון מכשירי החיסכון הקיימים

החיסכון הפנסיוני יהיה, עבור מרבית האנשים, החיסכון הגדול ביותר שיבצעו במהלך חייהם. תפקידו של חיסכון זה הוא להבטיח ללקוח הכנסה במקרה בו יפסיק לעבוד, בין אם מסיבה של תאונה או מחלה ובין בשלב בו יגיע לגיל הפרישה.

כל החלטה שיקבל הלקוח במהלך חייו עשויה או עלולה להשפיע על איכות חייו לתקופה ארוכה.

אנו מציעים מומחים פנסיוניים בעלי רישיון סוכן פנסיוני, אשר יסייעו ללקוחות לקבל את ההחלטות הנכונות, לבחור את מכשירי החסכון הפנסיוני הנכונים עבורם והמתאימים לתא המשפחתי הספציפי בנקודת הזמן הנוכחית ובכל אחת מתחנות החיים המשמעותיות בהמשך הדרך.

בואו להיות חלק מצוות איכותי, מקצוען ומנצח
כי היחד שלנו הוא לא רק עוצמה הוא גם בית